„Népi színjátszás”

Elóadők: Czigány Tamás és Hunyadi Péter

A parasztságnak színjátszó tevékenysége elsősorban a népszokásokhoz kapcsolódva jelenik meg. A népi színjátszás állhat olyan mimikus táncból, játékból, amelyhez szöveg nem is járul. Megtaláljuk ugyan benne a színjátszás alapvető kritériumát, a szerepjátszást, de az esztétikai tényezőhöz többnyire másféle cél is csatlakozik:  társadalombírálat és ítélkezés, vallásos megemlékezés, oktatás. Kísérheti a szerepjátszást rítusének, prózai kísérőszöveg, lehet továbbá több szereplős dramatikus játék, melynek fő elve már a tiszta dialógus, és formailag megfelel az irodalmi drámának. A paraszti szokásokhoz kötött népi színjátszáson kívül megtaláljuk a múltban s a jelenben is az öntevékeny falusi színjátszást, amikor az előadott szöveg már nem a népköltészet része, hanem irodalmi vagy félnépi alkotás. 

Minderről bővebben az előadásban, mely a POSZT kapcsolódó rendezvényeként kívánja a színjátszást és a népi kultúrát egy fedél alá hozni.

Az előadást követően a Tenkes Zenekar a sikeres évad zárótáncházát tartja.